Donosimo vam novosti, zanimljivosti, Božiju riječ ... i puno toga što život znači!

Za krizmanike – online prijava krizmanog kuma

Po istom načelu kao i prijavu za vjeronauk, molimo, ovdje prijavite krizmanog kuma/e.

 

Online prijavnica krizmenog kuma

 

 

Molimo vas, ovdje prijavite svoga krizmenoga kuma/kumu (potrebno je sestri Janji radi evidencije u župnom uredu). Prijavom svoga krizmanog kuma se definitivno prijavljujete za primitak sakramenta Svete Potvrde pri Hrvatskoj katoličkoj misiji u Hamburgu.

U prijavnici ćete navest ime i prezime krizmanika; ime i prezime krizmenog kuma; njegov telefonski broj i e-mail adresu; njegovu adresu i je li primao sakramente u HKM Hamburg (ako je vaš krizmeni kum kršten, krizman i vjenčan u HKM Hamburg onda ne mora donijeti potvrdu o primljenim sakramentima).

Još jednom podsjećamo, uz ovu prijavu, potrebno je da vaš krizmani kum/kuma pribavi potvrdu o primljenim sakramentima iz župe ili katoličke misije svoga krštenja. Znamo kako nekima od vas krizmani kum/kuma dolazi iz Domovine tek pred samu Krizmu – neka vam zato pošalje svoju potvrdu poštom ili ju možete preuzeti od njega/nje i donijeti k nama u Misiju nakon posjeta kući za božićne blagdane. Kako je Krizma ove godine ranije nego obično, molim vas, neka krizmani kum/a pribavi i dostavi potvrdu o primljenim sakramentima najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. 

Ističemo, ne bi li izbjegli zabunu i onda neugodnu situaciju, ovo su uvjeti za krizmanog kuma:

(a) vaš krizmani kum/kuma treba biti kršten/a i da je primio/la Prvu pričest i Krizmu

(b) ako je krizmani kum/a vjenčan/a, onda treba biti crkveno vjenčan/a. Rastavljeni i ponovno civilno vjenčani bez crkvenog poništenja braka ne mogu biti krizmani kumovi/kume. Oni koji žive nevjenčani zajedno s nekim, nisu zaručeni i nemaju namjere uskoro se vjenčati, također ne mogu biti krizmani kumovi.

(c) ako krizmani kum/kuma živi u Njemačkoj, treba biti prijavljen kao katolik i plaćati crkveni porez (ovo je propis Katoličke crkve u Njemačkoj i moramo ga poštivati).

Dodatne informacije o tome što znači biti krizmeni kum:

Članak s Bitno.net o važnosti i časti biti krizmenim kumom