Sveti Dominik i Red propovjednika - „Laudare, benedicere, praedicare“ što znači „Slaviti, blagoslivljati, propovijedati“. Slavimo Gospoda Benedicere, hvalimo ga pjesmama, Praedicare, mi svjedočimo njegovu Riječ.

Svetkovina Božjeg Milosrđa – vjeronauk nedjeljomU katoličkoj tradiciji pojam milosrđe ne označava tek ukidanje kazne ili oprost s kojim se odnos između Boga i čovjeka vraća u prvotno stanje. Takvo poimanje milosrđa zanemaruje žrtvu koju davanje milosrđe podrazumijeva, kao i žrtvu koju traži prihvaćanje milosrđa. Biti milosrdan znači na određeni način odustati od svoga dostojanstva, smilovati se znači odustati od zadovoljenja pravde, jer je suosjećanje s grešnikom i iscjeljenje patnje koju mu je nanio grijeh važnije. Zato je Božje milosrđe spuštanje Sina Božjeg k čovjeku kako bi nadvladao njegovu patnju i bijedu žrtvujući sama sebe na križu. Dakle, križ je nepravedan ne samo zato što je Isus bio nevin razapet nego i zato što je Bog odustao od svoga prava tražiti pravdu od čovjeka kako bi ga spasio od prokletinje grijeha. Križ nije pravedan, jer je milosrdan. Prihvatiti takav radikalan čin milosrđa – žrtvu nevina zbog naših grijeha – potresa i traži pokajanja zbog vlastite opakosti. To je žrtva prihvaćanja milosrđa, jer se bol kajanja nekad može činiti kao kazna, iako to zapravo nije.

Papa Ivan Pavao II. smatrao je milosrđe najvećom Božjom osobinom. On je 2000. godine proglasio u Katoličkoj Crkvi blagdan Božjega milosrđa. Blagdan Božjega milosrđa slavi se u nedjelju odmah nakon Uskrsa odnosno na Bijelu nedjelju. Naime, sam Isus je po poljskoj redovnici svetoj Faustini Kowalskoj objavio svoju želju da se na prvu nedjelju poslije Uskrsa slavi svetkovina Božjeg Milosrđa. Na taj se način ističe povezanost vazmenih otajstava s ovim blagdanom. Unatoč Isusove pregorke muke toliko ljudi propada te im je Isus želio ponuditi zaklon i spas u svojem milosrđu.

Isus je sestri Faustini Kowalskoj objavio Krunicu Božjem milosrđu u Vilniusu 1935. godine. Ona u svome dnevniku piše kako joj Isus daje zadaću da podsjeti cijeli svijet na Njegovo milosrđe. Isus je po njoj želio ohrabriti sve ljude da mu vjeruju i da sami postanu milosrdni jer je On milosrdan. Krunica Božjem milosrđu nas podsjeća kako je Isus iz ljubavi dao svoj život za nas i kako je svaki čovjek treba Njegovo milosrđe. Čas Božjeg milosrđa je u tri sata popodne, u spomen na Isusovu muku i umiranje na križu, koje se dogodilo u tri sata popodne. Isus je sestri Faustini rekao kako je to čas najvećeg milosrđa za svijet.

Pet osnovnih oblika štovanja Božjeg milosrđa su:

1. Molitva krunice Božjeg milosrđa
2. Štovanje slike Milosrdnog Isusa
3. Štovanje svetkovine Božjeg milosrđa
4. Štovanje Časa milosrđa
5. Širenje i naviještanje Božjeg milosrđa

Sveta Faustina Kowalska u svome dnevniku navela je Isusova obećanja onima koji budu štovali Božje milosrđe. Isus je obećao: “Duše, koje postanu apostoli i širitelji moga milosrđa, štitit ću svega njihova života kao što majka štiti svoje novorođenče, a u času njihove smrti neću za njih biti Sudac nego Spasitelj. U ovo zadnje vrijeme, duša nema ništa drugo za svoju obranu, osim moga milosrđa. Sretna ona duša, koja je svega svoga života nastojala biti pod zaštitom moga milosrđa, jer takvu dušu neće stići moja pravda”. Obećavam da se duša koja bude štovala ovu sliku neće izgubiti. Već na ovome svijetu obećavam joj pobjedu nad neprijateljima, posebno pak u smrtnom času.

Isus ohrabruje svakog čovjeka da mu se približi. Krunica Božjem milosrđu je jedinstvena molitva jer je njezin autor sam Isus. Kratka je i jednostavna. Može se moliti u bilo kojem trenutku i za bilo koju potrebu.

Evo kako se moli Krunica Božjega milosrđa
Na prva tri zrnca:

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.
Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.

Na velika zrnca:

Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Na mala zrnca:

Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

Završetak Krunice:

Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu!

Zaključna molitva:

O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u tebe! (triput)

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

Na kraju dođu zazivi Božjem milosrđu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, ti izrazu Njegove najveće moći, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje si nas iz ništavila pozvalo u život, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje nam daruješ besmrtan život, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje nas oslobađaš od bijede grijeha, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje nam izvireš iz Presvetoga Srca, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje si nam dalo Presvetu Djevicu za Majku milosrđa, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, u obraćenju grješnika, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje posvećuješ pravednike, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje usavršuješ svete, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, vrelo bolesnicima i patnicima, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, ufanje onih koji očajavaju, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje nas ispunjaš milostima, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, mire umirućih, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajnama vjere, uzdam se u Tebe.
Milosrđe Božje, neiscrpivi izvore čudesa, uzdam se u Tebe.

P. Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.

O. Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjem.

Pomolimo se:

O, vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim povjerenjem u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen.