RED USKRSNOG BLAGOSLOVA JELA U OBITELJI Izostankom tradicionalnog uskrsnog blagoslova jela u crkvi, ovdje donosimo oblik toga blagoslova prilagođen da ga učini otac u obitelji kao kućnoj Crkvi. Svaki vjernik po općem svećeništvu svog Krsta ima pravo zazvati opći blagoslov (usp. KKC 1546). Tim više u ovakvim izvanrednim okolnostima kada je javno bogoslužje onemogućeno. U slučaju da ste u ovom trenutku odvojeni od svoje obitelji, svejedno biste trebali zazvati ovaj blagoslov nad svojim uskrsnim obrokom u znaku svoje euharistijske vjere.   

 

Otac obitelji: “U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.” 

Svi se prekriže i odgovore: Amen.

Otac obitelji: “Svaki obrok nas treba podsjećati na gozbu tijela i krvi Kristove, na Isusovu Posljednju večeru i na lomljenje kruha po kojem su učenici prepoznali uskrsloga Gospodina. Nek nam zato ovaj blagoslov jela bude znak Euharistije, da u blagovanju ove uskoro blagoslovljene hrane, u zajedništvu i ljubavi svoga obiteljskog stola budemo trajno povezani s uskrslim Gospodinom i živimo kao novi ljudi.”

 

ČITANJE RIJEČI BOŽJE

Otac obitelji: Poslušajmo riječi svetog Evanđelja po Luki! (Lk 22,14—20)

Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: »Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem.« I uze čašu, zahvali i reče: »Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe.« I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: »Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.« 

Otac obitelji: Riječ Gospodnja.

 

Kao odgovor na Božju riječ može se izmoliti ili otpjevati slijedeći psalam s pripjevom:

(Ps 23 (22), 1—3a. 3b—4. 5) 

Svi govore antifonu: Trpezu preda mnom prostireš, Gospodine!

Gospodin je pastir moj:*

ni u čem ja ne oskudijevam; 

na poljanama zelenim*

on mi daje odmora. 

Na vrutke me tihane vodi*

i krijepi dušu moju.

Svi govore antifonu: Trpezu preda mnom prostireš, Gospodine!

Stazama pravim on me upravlja* 

radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,*

zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. 

Tvoj štap i palica tvoja* 

utjeha su meni.

Svi govore antifonu: Trpezu preda mnom prostireš, Gospodine!

Trpezu preda mnom prostireš* 

na oči dušmanima mojim. 

Uljem mi glavu mažeš,* 

čaša se moja prelijeva.

Svi govore antifonu: Trpezu preda mnom prostireš, Gospodine!

Dobrota i milost pratit će mene*

sve dane života moga. 

U Gospodnjem ću Domu prebivati*

kroz dane mnoge.

Svi govore antifonu: Trpezu preda mnom prostireš, Gospodine!

 

Umjesto psalma može se uzeti koja druga prikladna uskrsna pjesma.

 

Otac obitelji može potom ukratko objasniti smisao pročitanog Evanđelja i blagoslova jela:

“U nas je od davnine uvriježen običaj da se na Uskrs blagoslivlju jela koja s poštovanjem blagujemo u svojim obiteljima i smatramo posebnim vidom sudjelovanja u Kristovu uskrsnuću. Vazam je Kristov doista mnogostruko povezan s blagovanjem. U prvom redu preko Euharistije, koju je Isus ustanovio na Posljednjoj večeri. Pošto je s apostolima blagovao staru Pashu, ustanovio je novu Pashu svoga Tijela i Krvi pod prilikama kruha i vina i dao im da jedu i piju. To mi, kršćani, činimo njemu na spomen. To najuzvišenije jelo prelijeva od punine svoga blagoslova na svako jelo koje blagujemo uz molitvu. Tako svaki vjernički obrok dobiva euharistijsko značenje. U tom smislu poseban značaj ima i naš zajednički obrok na Uskrs, kao kad su učenici u Emausu prepoznali Uskrsloga u lomljenju kruha. I mi smo pozvani doživjeti susret s uskrslim Gospodinom u svojem domu, okupljeni oko blagoslovljene hrane.”

 

Prije same molitve blagoslova neka se obavi zajednička prosidbena molitva. 

Otac obitelji: Slaveći smrt i uskrsnuće Kristovo, pomolimo se, Bogu Ocu svemogućemu da ovaj Vazam bude na spasenje nama i svemu svijetu. Kažemo “Gospodine, usliši nas!” 

Otac obitelji: Bože, po smrti i uskrsnuću Kristovu si nas otkupio i okupio u svoju Crkvu: daj da živimo kao jedna obitelj u tvojoj ljubavi i slozi, molimo te.

Svi odgovore: Gospodine, usliši nas. 

Otac obitelji: Ti si nas po Krštenju, Potvrdi i Euharistiji uskrisio zajedno s Kristom: ne dopusti da nas ikada ponovno nadvlada grijeh i smrt, molimo te. 

Svi odgovore: Gospodine, usliši nas. 

Otac obitelji: Ti nas po slavljenju Vazma obnavljaš u milosti posinjenja: daj da cijele godine živimo kao novi ljudi, molimo te.

Svi odgovore: Gospodine, usliši nas. 

Otac obitelji: Ti nas obilno darivaš hranom za dušu i tijelo: ne uskrati nam nikada te hrane, molimo te.

Svi odgovore: Gospodine, usliši nas. 

Otac obitelji: Ti si po svome Sinu čudesno hranio gladne: daj da i mi rado dijelimo svoj kruh s potrebnima, molimo te.

Svi odgovore: Gospodine, usliši nas. 

Otac obitelji: Oče naš…

 

Svi neko vrijeme mole u šutnji. Zatim otac obitelji izrekne blagoslovnu molitvu.

Otac obitelji: Pomolimo se.

Bože Oče, po smrti i uskrsnuću svoga Sina Isusa Krista si obnovio ljudski rod i cijeli svemir. Blagoslovi ovu hranu i piće – ovaj kruh, meso, jaja, povrće i vino – da nam bude znak uskrsne obnove. Daj da svi koji blagujemo ovo jelo ustrajemo u tvojoj milosti i živmo kao novi ljudi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Zatim otac obitelji poškropi blagoslovljenu hranu posvećenom vodom.

 

ZAVRŠETAK OBREDA

Zatim otac obitelji zaključi ovim riječima: Ispunio nas Gospodin radošću otkupljenja. Dao nam obilato uživati plodove našega rada. Obdario nas međusobnom ljubavlju i milosrđem prema potrebnima. Blagoslovio nas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.

Svi se prekriže.