Donosimo vam novosti, zanimljivosti, Božiju riječ ... i puno toga što život znači!

Pravila za javna bogoslužja i događanja u Hamburškoj nadbiskupiji za vrijeme pandemije koronavirusa

Aktualna pandemija već nas duže zaokuplja nego što smo mogli slutiti. Suzbijanje koronavirusa ograničilo nas je u vršenju temeljnih obreda naše vjere. To se na poseban način osjeća u liturgiji. Tijekom sljedećih tjedana pokušat ćemo u uskom dogovoru s vladama njemačkih saveznih pokrajina i ostalim crkvenim i vjerskim zajednicama iskoristiti slobode koje nam se pružaju povodom popuštanja mjera zaštite od koronavirusa, tako da ćemo ponovno moći slaviti svete mise uz sudjelovanje vjernika. No to još neće biti redoviti uvjeti. Svima nam je poznato koje opasnosti prijete starijim osobama i onima koji, možda i bez vlastitog znanja, nose u sebi razne prethodne bolesti. Zbog svih njih moramo biti oprezni i pružati im zaštitu. Opasnost od zaraze u crkvi želimo po mogućnosti svesti na najmanju moguću mjeru. Stoga ćemo u slučaju ponovnog rasta broja zaraženih ovu mjeru morati ponovo preispitati. Kod provedbe svih ovih mjera u Vašim zajednicama računamo na Vaš oprez i upućenost svih odgovornih osoba u župama. Zaštite sebe i druge!

Opća pravila

Od 6. svibnja 2020. moguće je u Hamburškoj nadbiskupiji ponovo zajedno slaviti svetu misu. Pritom je potrebno pridržavati se pravila koja su propisana odgovarajućim pokrajinskim uredbama. Osim toga vrijedi sljedeće:

1. Javna bogoslužja će se slaviti na središnjim liturgijskim mjestima naših crkava. Misna slavlja neće biti dozvoljena u ostalim liturgijskim prostorima poput kripti, bočnih kapelica itd. Za bogoslužja u bolnicama i domovima za starije i nemoćne osobe bit će na snazi dodatne odredbe koje će donijeti njihovi vlasnici odnosno dotična savezna pokrajina.

Slavljenje mise na otvorenom ili u župnim prostorijama također je moguće ako se za svako takvo mjesto poštuju dotične odredbe saveznih pokrajina i ako za vrijeme liturgije ne dođe do bliskih susreta sudionika.

2. Za pridržavanje propisa u zajednicama odgovoran je župnik. Jednako vrijedi i kada crkvene i župne prostorije koriste zajednice i skupine drugih jezika i vjeroispovijesti.

3. U nekim mjestima ekumensko bogoslužje u nekoj većoj crkvi može biti jedan od načina kako lakše slaviti misu pod sigurnosnim propisima. U tim slučajevima treba prethodno odrediti tko će biti odgovoran za pridržavanje tih propisa.

4. Ako se ne mogu poštivati propisi nije moguće slaviti javna bogoslužja.

5. Mise zadušnice i sprovode dopušteno je održavati u crkvama, odnosno na grobljima u skladu s odgovarajućim propisima saveznih pokrajina i biskupija.

6. Krštenja, Prve svete pričesti, krizme, vjenčanja, đakonska i svećenička ređenja sadrže liturgijske elemente koji su povezani s fizičkim kontaktom. Stoga je potrebno pažljivo se pridržavati svih propisa.
a. Đakonska i svećenička ređenja se odgađaju.
b. Krizme u grupama neće se održavati do daljnjega. O pojedinačnom primanju sakramenta potvrde odlučuje nadbiskup.
c. Prve svete pričesti u grupama neće se održavati do daljnjega. Djeca koja su prošla pripremu za Prvu svetu pričest i čiji roditelji to žele, mogu u dogovoru sa župnikom, pojedinačno ili u manjem broju primiti Prvu svetu pričest. To ne isključuje kasnije sudjelovanje u svečanom zajedničkom Prvopričesničkom slavlju.
d. Krštenja i vjenčanja su moguća uz pridržavanje propisa. Međutim, zbog ograničenja, kojih se treba pridržavati u samom slavlju, preporuča se odgoda.

7. Hodočašća u većim skupinama i hodočasničke mise u većim grupama neće se održavati do daljnjega.

Propisi za slavlje svete mise

8. Broj sudionika na svetim misama (uključujući pomagače u liturgijskoj službi) ograničen je te se određuje prema veličini prostora i pravilima koji vrijede za događanja u zatvorenim prostorima.
a. Mecklenburg: 1,5 m razmaka između osoba, po 1 osoba na 10 m2 površine; eventualno u pratnji osobe ako trebaju pratnju. Apsolutna gornja granica broja sudionika nije određena. Obvezatno je staviti na vidljivim mjestima propise o pridržavanju razmaka i zaštitnih mjera.
b. Schleswig-Holstein: po 1 osoba na 10 m2 površine crkve/prostorije (od 9. 5. 2020.).
c. Hamburg: Pridržavanje potrebnog minimalnog razmaka od 1,5 metra između osoba koji ne žive u istom kućanstvu; ograničavanje broja sudionika u skladu s prostornim uvjetima. Preporučamo da se poštuje prostor od 10 m2 po osobi kako je propisano i za Schleswig-Holstein i Mecklenburg.

9. Stolice se u crkvenom prostoru i prezbiteriju raspoređuju uz postavljanje ograničenja i oznaka u svrhu očuvanja propisanog razmaka između vjernika. Pritom vrijedi da se prema svim stranama treba držati razmak od 1,5 metra ili bolje 2 metra kako je preporučeno od državnih institucija. U nekim će crkvama redari vjernicima dodjeljivati mjesto za sjedenje ili stajanje. Obitelji se pritom neće odvajati (moguće je predvidjeti obiteljske klupe). Pjevači i svirači puhačkih instrumenata morat će održavati međusobni razmak od šest metara u smjeru sviranja.

10. Osobe sa simptomima bolesti ne smiju sudjelovati na misnim slavljima. Službeno određena karantena ne smije se prekidati zbog sudjelovanja na svetoj misi.

11. Za pridržavanje pravila o fizičkoj distanci problematično je kretanje u crkvenom prostoru prilikom ulaska i izlaska kao i kretanje u prolazima. Tamo gdje to bude moguće, na tlu će se označiti smjerovi kretanja kako bi se upozorilo vjernike u kojem se smjeru trebaju kretati. Ako to nije moguće, redari će vjernicima pokazati kojim se smjerom trebaju kretati. Dodatne oznake (na putu do oltara, ali i na otvorenom prostoru ispred crkve) mogu pomoći u pridržavanju razmaka.

12. Za sva će se bogoslužja odrediti služba redara koji će pomagati vjernicima u poštivanju pravila. Volonterima koji pripadaju rizičnoj skupini preporuča se da ne obnašaju svoju službu.

13. Crkve će se prije i poslije bogoslužja što je moguće bolje prozračivati. Crkvena vrata će prije i poslije bogoslužja biti otvorena.

14. Zdenac s blagoslovljenom vodom i dalje će ostati prazan.

15. Vjernici će u ulaznom prostoru moći pročitati na prikladnim informativnim pločama i obavijestima sve o potrebi higijene ruku, pravilu čuvanja fizičkog razmaka i prekrivanja usta i nosa laktom prilikom kašljanja i kihanja. Tamo treba postaviti obavijest sa sadržajem „Sudjelovanje na misnom slavlju je na vlastitu odgovornost“. Možemo Vam dostaviti već napisane predloške za ovo upozorenje.

16. Higijenu ruku prije ulaska u crkvu treba u što većoj mjeri podupirati.
U Schleswig-Holsteinu treba na ulazu pripremiti dezinficijens za ruke.

17. Nošenje zaštite za usta i nos za vrijeme misnih slavlja regulirano je na sljedeći način:
a. Mecklenburg: Obavezno se preporuča nositi masku za usta i nos. Izuzeta su djeca predškolske dobi i osobe koje iz medicinskih i psihičkih razloga ili zbog invaliditeta ne mogu nositi zaštitu za usta i nos uz obavezno predočavanje liječničke potvrde.
b. Schleswig-Holstein: Nisu na snazi konkretne upute. Unatoč tome se svakako preporuča nositi zaštitu za usta i nos.
c. Hamburg: Nisu na snazi konkretne upute. Unatoč tome se obavezno preporuča nositi zaštitu za usta i nos.

18. Tamo gdje postoji obaveza predočavanja identifikacijskog dokumenta („popis sudionika“), potrebno je slijediti sljedeće upute:
a. Mecklenburg: Zapisuju se ime, adresa i broj telefona, a podaci se čuvaju četiri tjedna.
b. Schleswig-Holstein: Župe i zajednice moraju osigurati brzo i učinkovito praćenje lanca zaraze. Dovoljno je zapisati ime i broj telefona.
c. Hamburg: Ne postoji službena obaveza predočavanja identifikacijskog dokumenta, no preporučamo da se zapišu barem ime i broj telefona.
Kako bi se spriječila zaraza preko papira i olovki, vjernici mogu kod kuće pripremiti papir sa svim podacima koji će trebati ubaciti u zatvorenu kutiju postavljenu ispred ulaza u crkvu. Alternativno možete provjeriti mogućnost uvođenja prijave preko župnog ureda ili sustava „Ticketsystem“ (npr. jesaja.org). Upisivanje u javno izložene popise iz razloga zaštite osobnih podataka nije dopušteno. Podaci će se na najduže četiri tjedna čuvati sigurno na mjestu koje će odrediti župnik te će se potom uništiti.

19. Tamo gdje je moguće i potrebno povećat će se broj misnih slavlja. U to spadaju i euharistijska slavlja, klanjanje, liturgije službe riječi i dnevna misna slavlja. Potrebno je objaviti raspored svih liturgijskih slavlja. Ako postoji potreba za češćim euharistijskim slavljima nedjeljom, nadbiskup može svećeniku na upit odobriti do tri euharistijska slavlja.

20. Ako se slave dva uzastopna bogoslužja potrebno je od izlaska svih vjernika iz crkve pa sve do ponovnog ulaska novih vjernika ostaviti dovoljno velik vremenski razmak (barem pola sata). U to vrijeme bi se crkveni prostor trebao prozračiti i trebalo bi se poduzeti odgovarajuće higijenske mjere (npr. čišćenje kvaka na vratima i crkvenih klupa). Tada je dopušten samo redarima boravak u crkvi. Ispred crkve treba spriječiti okupljanja.

21. Tijekom narednih mjeseci sveta se misa može slaviti na otvorenom uz pridržavanje propisa čuvanja fizičkog razmaka i higijenskih propisa kao da se radi o zatvorenom prostoru. Za savezne pokrajine to konkretno znači:
a. Mecklenburg: Za okupljanja pod vedrim nebom do 50 osoba potrebno je pridržavati se minimalnog razmaka od 1,5 metra kao i propisanih mjera za higijenu. Svim vjernicima se svakako preporuča nošenje maske za nos i usta. Za okupljanja s više od 50 sudionika može se na zahtjev izdati izvanredno odobrenje od službene institucije nakon što se ona po tom pitanju usuglasi sa zdravstvenom službom.

b. Schleswig-Holstein: Broj sudionika se ravna prema veličini površine i minimalnog fizičkog razmaka koji se mora čuvati.
c. Hamburg: Broj sudionika se ravna prema veličini površine i minimalnog fizičkog razmaka koji se mora čuvati.

22. Svete mise bi se i dalje trebale prenositi internetskim (streaming), televizijskim i radijskim putem kako bi osobe koje pripadaju rizičnim skupinama mogle lakše ostati doma. Pritom je potrebno pridržavati se propisa stručne Službe za zaštitu autorskih muzičkih prava.

23. I dalje je na snazi oprost od nedjeljne zapovijedi.

Za oblikovanje liturgijskih slavlja vrijede sljedeća pravila:

24. U sadržajnom oblikovanju mogu sudjelovati sljedeće liturgijske službe:
a. Svećenik / đakon / povjerenik za misna slavlja
b. Sakristan
c. Čitač
d. Kantor i orguljaš
e. Djelitelj pričesti
f. Nedjeljom i u dane crkvenih svetkovina mogu do četiri dodatna sudionika (pjevači i instrumentalisti) glazbeno sudjelovati u oblikovanju liturgijskog slavlja.

Koncelebracije se i dalje neće prakticirati. Od ovog propisa su izuzete zajednice svećenika koje žive u istom kućanstvu.

Svećenici i dušobrižnici, koji pripadaju rizičnoj skupini (zbog dobi i prethodnih bolesti) ne smiju biti obavezni preuzimati misne službe.

Volonterima u liturgijskoj službi, koji pripadaju rizičnoj skupni (zbog dobi i prethodnih bolesti) preporuča se da do daljnjega ne obnašaju svoju službu.

25. Prilikom ulaska u sakristiju sakristani odmah peru ruke. Ako je to nemoguće, potrebno je ruke dezinficirati.
Sakristani – sa zaštitom usta i jednokratnim rukavicama – pažljivo čiste prije i poslije svete mise kalež, posudu za hostije, patenu kao i posude za vodu i vino te ih suše mekanim papirnatim ubrusom (npr. kuhinjskim ubrusom). Punjenje posuda za hostije treba obaviti u jednokratnim rukavicama. Darove i posude stavlja se na oltar ili u neposrednu blizinu oltara. Svećenička hostija se nalazi odvojeno na plitici. Predmete koje koristi više osoba (npr. mikrofon/držači) treba također pažljivo dezinficirati prije i poslije bogoslužja.

26. Hostije neće biti položene na ulazu u crkvu.

27. U sakristiju ulaze, osim sakristana, samo svećenici, đakoni i povjerenici za misna slavlja.

28. Prije početka bogoslužja svećenici, đakoni i povjerenici za misna slavlja peru ruke sapunom. Ako je to nemoguće, potrebno je ruke dezinficirati.

29. Svečanost liturgije treba se očuvati unatoč ovim posebnim uvjetima. Sviranje orgulja i uređivanje prostora tome mogu doprinijeti. Međutim, pojedini liturgijski elementi mogu biti kraći (npr. propovijed, glazba koja prati liturgijske obrede).

30. Sve geste, koje predstavljaju infekcijski rizik, otpadaju. To se prije svega odnosi na ljubljenje oltara i knjiga, stavljanje znaka križa na usta. Ako je moguće, više osoba ne bi trebalo čitati misna čitanja iz iste knjige.

31. Ulazna procesija počinje pred sakristijom. Svećenici i svi sudionici u liturgijskoj službi pritom ulaze u crkvu uz pridržavanje propisanog minimalnog razmaka.

32. Svi sudionici liturgijske službe zauzimaju svoja mjesta u skladu s pravilom o pridržavanju fizičkog razmaka u prezbiteriju. Zbog razmaka i prethodno poduzetih higijenskih mjera nošenje maske za usta i nos u prezbiteriju nije potrebno. Međutim, iz tog razloga je isključeno da pojedini sudionici liturgijske službe (npr. čitači) iz crkvenih klupa pristupe oltarskom prostru.

33. Nema zajedničkog pjevanja puka. Pjevači mogu otpjevati pojedine dijelove liturgije. No potrebno je odabrati oblike koji neće pozivati zajednicu na sudjelovanje u pjesmi. Psalam će se do daljnjega čitati bez antifone. Orgulje mogu koralnim obradama i prikladnom glazbom zamijeniti pjevanje puka. Preporuča se da vjernici od kuće ponesu svoje pjesmarice za osobnu molitvu i praćenje instrumentalno izvedenih glazbenih obrada. Župe neće svoje pjesmarice stavljati vjernicima na raspolaganje. Biskupijska internetska stranica uskoro će objaviti prijedloge za raznoliko slavljenje liturgije uz glazbu.

34. U pogledu slavljenja liturgije službe riječi nisu potrebne dodatne preporuke osim gore navedenih. Red misnih čitanja ostaje nepromijenjen.

35. Košarice za milostinju se ne nose kroz klupe, već se postavljaju na izlazu iz crkve.

36. Svećenik i eventualno đakon i/ili djelitelji pričesti dezinficiraju prije molitve Jaganjče Božji svoje ruke. Zbog vremena djelovanje dezinfekcijskog sredstva preporuča se da se pričeka s lomljenjem svećeničke hostije.

37. Za vrijeme euharistijske molitve plitica za hostije i kalež ostaju prekriveni palom. Samo plitica s velikom hostijom ostaje nepokrivena. Preporuča se ne koristiti jako velike hostije.

38. I dalje se treba odustajati od međusobnog fizičkog pružanja znaka mira.

39. Pri podjeli euharistije treba nakon svakog pojedinca koji pristupi pred svećenika očuvati dovoljan razmak. Razmaci će se bojom označiti na podu crkve. Nakon primitka hostije vjernici stupaju nekoliko koraka u stranu kako bi nesmetano mogli podignuti zaštitu za usta i nos te primiti tijelo Kristovo.

40. Dijalog kod pričesti („Tijelo Kristovo“ – „Amen“) izgovara se kolektivno na početku podjele pričesti. Djelitelji pričesti trebaju nositi zaštitu za usta i nos. Vjernicima se hostija dijeli u dovoljnim razmacima. Nošenje jednokratnih rukavica se preporuča. Vjernicima treba objasniti kako se podiže zaštita za usta i nos prilikom primanja tijela Kristova.

41. I dalje se neće prakticirati podjela pričesti na usta te uzimanje vina iz kaleža.

42. Pojedinačni blagoslovi (npr. djece i odraslih koji ne primaju pričest) provode se bez dodira.

43. Na kraju mise predvoditelj misnog slavlja upozorava vjernike da trebaju pojedinačno i uz održavanje razmaka izlaziti iz crkve.

Sakrament ispovijedi / bolesničko pomazanje / pričest bolesnika i pričest kod kuće

44. Podjela sakramenta ispovijedi moguća je samo na mjestima koji ispunjavaju gore navedene uvjete (razmak, prozračivanje). Ispovijedanje u ispovjedaonicama stoga nije moguće. Bolje je izabrati neko mjesto u crkvi koje je slobodno dostupno i prikladno za čuvanje ispovjedne tajne. Sudionici nose zaštitu za usta i nos.

45. Uz strogo pridržavanje higijenskih propisa (zaštitno odijelo i zaštitna maska, zaštita očiju, zaštita ruku) moguće je umirućim osobama podijeliti sakramente. Pritom je potrebno poštivati propise pokrajinskih vlada.
Kako bi se prilikom bolesničkog pomazanja izbjegao tjelesni kontakt može se koristiti kist koji se potom mora dezinficirati. Korištenjem istog ulja za pomazanje bolesnika također je moguć prijenos virusa na druge bolesnike. Stoga se preporuča da se prije svake podjele sakramenta uz molitvu koja je predviđena u ritualu blagoslovi manja količina ulja.

46. Pričest bolesnicima i pričest kod kuće može se podijeliti pod gore navedenim uvjetima (pravilo čuvanje razmaka, higijena). Pritom vrijedi sljedeće:
– pranje ruku prilikom ulaska i napuštanja stana,
– svi nazočni nose zaštitu za usta i nos,
– pričest na usta nije dozvoljena.
Preporuča se da djelitelji pričesti zbog vlastite zaštite i zaštite osobe koja se posjećuje, ne dijele pričest bolesnicima kod kuće.

Događanja

47. Na sva događanja u Hamburškoj nadbiskupiji, i to neovisno o njihovom opsegu, primjenjuju se odgovarajuća pravila donesena na državnoj razini. To se odnosi i na pravila o čuvanju razmaka i pridržavanju higijenskih mjera. Do sada se uglavnom preporuča odgađanje svih takvih događanja, odnosno njihovo održavanje u obliku telefonskih i video konferencija.

a. Vizitacije i konzultacije neće se održavati do daljnjega.

b. Ekskurzije mladih podliježu državnim propisima, koji su na snazi primjerice za školske ekskurzije ili ljetne ekskurzije mladih u organizaciji drugih javnih organizacija. Korisne informacije na tu temu pripremila je Udruga njemačke katoličke mladeži (BDKJ) u Hamburgu. Tekst pod naslovom: Provjera mogućnosti ekskurzija mladih u doba korone – Prüfsteine einer Ferienfreizeit in Zeiten von Corona možete pročitati na: https://bdkj.hamburg.

c. Održavanje edukativnih događanja, župnih slavlja itd. podliježu državnim propisima. Zasad se preporuča otkazivanje odnosno odgađanje svih događanja.

d. Probe zborova i orkestara zabranjene su do daljnjega. Sa sudionicima navedenim pod točkom 24 moguće je održati kratke probe uz dogovaranje (bez pjevanja u punom glasu!), ako se održava razmak od najmanje šest metara.

Donesena pravila stupaju na snagu odmah te vrijede do njihovog opoziva. Ona zamjenjuju sva pravila koja su po ovim pitanjima do sada donesena.

Hamburg, 5. svibnja 2020.

 Ansgar Thim
Generalni vikar