Niz sitnih događaja čine naš život, učinimo sve da budu vrijedni sjećanja!

Online prijave za sv. mise svaki tjedanUsprkos popuštanju epidemioloških ograničenja kako napreduje cijepljenje, liturgijska slavlja su još uvijek podložna dosada vrijedećim epidemiološkim mjerama. Ako dođe do ikakvih promjena, odgovarajuća obavijest će biti objavljena ovdje, na web-stranici Misije.

SMJERNICE

1) Redoviti način prijave za nedjeljnu sv. misu jest online, preko linkova objavljenih ovdje, na web-stranici Misije. Vjernici starije životne dobi (65+) mogu se prijaviti na misna slavlja preko telefona. Jednom kad sva mjesta budu popunjena nove se prijave više neće primati.

2) Ako se uspješno prijavite za sv. misu jedne nedjelje, molimo, odgodite prijavu za sv. misu odmah sljedeće nedjelje. Dakle, dopustite da se u ponedjeljak i utorak prijave oni koji nisu bili na sv. misi prošle nedjelje ili već neko vrijeme, pa ako ostane slobodnih mjesta do srijede, onda se prijavite.

3) Nemojte dolaziti na sv. misu neprijavljeni. Time kršimo epidemiološke mjere i riskiramo sankcije.

4) Nemojte nazivati Misiju i pitati možete li se prijaviti mimo reda i uobičajenog postupka online prijava i prijava preko telefona za umirovljenike ne samo za tu nedjelju nego i za sljedeću nedjelju.

5) Nemojte se prijavljivati za više sv. misa istodobno u različitim terminima spekulirajući da će vam barem jedna prijava proći. Iako je ova taktika razumljiva – a svakako zahvaljujemo onima koji se onda odjave ako im prođe više od jedne prijave – takvo postupaje nije u duhu pravednosti, odnosno fair playa.

Hrvatskoj katoličkoj misiji u Hamburgu nije do toga da ikome branimo dolaske na sv. mise. Zato dosada nismo na nikakav način aktivno ograničavali ni uvjetovali prijave za liturgijska slavlja niti se želimo dovesti u situaciju da to činimo. Imamo povjerenja u vjernika i oslanjamo se na njihov osjećaj časti da će poštivati ove smjernice. Unaprijed vam svima zahvaljujemo na razumijevanju.