Sveti Dominik i Red propovjednika - „Laudare, benedicere, praedicare“ što znači „Slaviti, blagoslivljati, propovijedati“. Slavimo Gospoda Benedicere, hvalimo ga pjesmama, Praedicare, mi svjedočimo njegovu Riječ.

Marijanska pobožnost i molitva Krunice – vjeronauk nedjeljomKrunica, ili Ružarij je marijanska pobožnost i molitva distinktno biblijskih karakteristika, koja vjernika uvodi u meditaciju spasenjskih događaja iz Kristova života. Mnogi sveci i pape su tijekom stoljeća preporučivali ovu molitvu zbog njezine vrijednosti i djelotvornosti. Po svojoj strukturi, krunica je kontemplativna i anamnetička molitva koja ”zahtijeva miran ritam i gotovo misaono otezanje, što molitelju omogućuje razmatranje otajstava Gospodinova života”. Krunica se snažno preporuča kao sastavni dio formacije, te duhovnog života vjernika.

Od 16. st. do 20. st. struktura Krunice je ostala pretežno ista: sto i pedeset ‘Zdravo Marijo’ podijeljeno u petnaest desetica za 15 otajstava podijeljenih na Radosna, Žalosna i Slavna otajstva. Nakon Drugog Vatikanskog koncila predložene su neke promjene u načinu moljenja Krunice, no papa Pavao VI. odbija da ne bi uznemirio mnoge vjernike, koji bi takav postupak protumačili kao manjak poštovanja prema toj drevnoj pobožnosti. Potom je papa Ivan Pavao II. dodao Svjetlosna otajstva 2002. godine.

No tko je i kada osmislio Krunicu? Kome se može zahvaliti za postojanje ove pobožnosti? Predaja Crkve veli kako je tijekom borbe protiv albigenške hereze na jugu Francuske sv. Dominik počeo propovijedati molitvu Krunice, na poticaj Blažene Djevice Marije, kao lijek protiv hereze i grijeha. Od toga se vremena, prema crkvenoj tradiciji, trudom Dominika i njegova Reda Krunica proširila po cijelome svijetu, a Pape su tijekom stoljeća sv. Dominika proglašavali početnikom Krunice smatrajući to povijesno potvrđenom činjenicom. No je li to sva istina i koliko je zapravo nastanak pobožnosti Krunice povezan s sv. Dominikom?

Sveti Dominik i prvi dominikanci su prakticirali moljenje 150 ‘Zdravo Marija’ svaki dan u čast Blažene Djevice Marije po uzoru na cistercite i premonstrate. Redovnici, koji nisu bili svećenici, uz Očenaš su molili i po jednu ‘Zdravo Marijo’. Potom su se po samostanima proširile i brojanice, koje su se nazivale ‘očenaši’, a pomoću kojih se lakše mogao pratiti broj izgovorenih molitava. Po uzoru na 150 psalama iz Svetog pisma, bilo je propisano moliti tri puta po pedeset ‘Očenaša’ s popratnom ‘Zdravo Marijo’ kako bi svi, pa i nepismeni, imali pristup Kristovoj molitvi. Paralelno razvoju tog oblika molitve, u 13. st. nastaje i tzv. ‘Marijin Psaltir’ u kojem se ponavlja 150 ‘Zdravo Marijo’ s naglaskom na odmjereni ritam disanja kao u meditativno-molitvenoj tradiciji hezihazma.

Zahvaljujući zapisima dominikanskih redovnica s područja Rajne iz 14. st., poznato je kako su se u to vrijeme u marijanskoj pobožnosti tri pedesetice krunice simbolično prikazivale kao vijenac, odnosno, kruna od ruža (tj. ružarij), koji se stavljao na glavu Marijinog kipa. Dominikanci su u molitvi nabrajali Marijine vrline iz čega je eventualno proizašla i zamisao da se sustavnije formiraju otajstva iz Marijinog života koja bi se tako mogla dodavati molitvama.

Kako se moli Krunica:

Držeći križić krunice u ruci, prekrižimo se i molimo Apostolsko vjerovanje. Nakon Apostolskog vjerovanja moli se Oče naš, tri Zdravo Marijo i Slava Ocu, a zatim Oče naš, deset puta Zdravo Marijo i Slava Ocu. Iza imena “Isus” u svakoj Zdravo Marijo dodaju se odgovarajući zazivi vjere, ufanja i ljubavi te pojedinih otajstava.

Na prva tri zrna

Koji neka nam umnoži vjeru.
Koji neka nam učvrsti ufanje.
Koji neka nam usavrši ljubav.

Radosna otajstva – mole se ponedjeljkom i subotom

Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
Koga si, Djevice, rodila.
Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
Koga si, Djevice, u hramu našla.

Žalosna otajstva – mole se utorkom i petkom

Koji se za nas krvavim znojem znojio.
Koji je za nas bičevan bio.
Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
Koji je za nas teški križ nosio.
Koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva – mole se srijedom i nedjeljom

Koji je od mrtvih uskrsnuo.
Koji je na nebo uzašao.
Koji je Duha Svetoga poslao.
Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.

Otajstva svjetla – mole se četvrtkom

Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao.
Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

Na početku i na kraju sv. krunice može se dodati ovaj zaziv:
O, Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede, koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Poslije svake desetke može se dodati:
O, moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

Lauretanske litanije

Litanije Blažene Djevice Marije, odnosno Lauretanske litanije (po marijanskom svetištu u talijanskom gradu Loretu) proglasio je 1587. godine papa Siksto V.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!

Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobrog savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!

Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!

Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!

Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grešnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, moli za nas!

Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovijedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!

Kraljice sviju svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

R. Moli za nas, sveta Bogorodice!
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:
Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! O. Amen.