Sveti Dominik i Red propovjednika - „Laudare, benedicere, praedicare“ što znači „Slaviti, blagoslivljati, propovijedati“. Slavimo Gospoda Benedicere, hvalimo ga pjesmama, Praedicare, mi svjedočimo njegovu Riječ.

Karizma dominikanskog reda“Laudare, Benedicere, Praedicare” što znači “Hvaliti, blagoslivljati i propovijedati” izvrsno opisuju naš način života.

Dominikanski život je prije svega redovnički način života, dakle život u zajednici. Zajedništvo braće se očituje prije svega u zajedničkom slavljenju euharistije i molitve časoslova. Također se očituje u trenucima zajedničkog druženja u slobodno vrijeme te zajedničkih objeda u blagovaonici. Poslanje našega reda je propovijedanje poradi spasenja duša, a geslo reda je “Veritas” što znači “Istina”. Da bismo što bolje propovijedali i odgovarali na izazove vremena uvelike nam pomaže studij koji zauzima posebno mjesto u našem Redu.

karizma dominikanskog reda

Da je studij važan za naše poslanje pokazao je naš utemeljitelj sv. Dominik de Guzman kada je u samim počecima Reda slao braću dvojicu po dvojicu u europske sveučilišne centre. Uz geslo “Istina”, često se može na dominikanskim grbovima vidjeti natpis “Laudare, Benedicere, Praedicare” što znači “Hvaliti, blagoslivljati i propovijedati”. Ta tri glagola izvrsno opisuju naš način života. Zajedničkom molitvom dajemo hvalu Bogu, narod kojemu smo poslani blagoslivljamo i tumačimo mu otajstva vjere propovijedajući Radosnu vijest. Pojedina braća propovijedaju i kao profesori na sveučilištima i fakultetima, posebice teološkim i filozofskim. Budući da provincija ima nekoliko župa, neka se braća bave pastoralnom djelatnošću koja je po svojoj naravi raznolika (umjetnost, glazba, slikarstvo, mediji, predavanje vjeronauka u školi, skrb o beskućnicima, ovisnicima itd.). Neka braća se bave prevoditeljstvom.

Naš Red se odlikuje demokratskim duhom i slobodom koja dopušta svakom pojedincu da se ostvari unutar Reda i da što bolje iskoristi svoje talente u svrhu propovijedanja. Demokratski duh se očituje u tomu da braća zajedno odlučuju o mnogim važnim stvarima vezanima za njihov život i poslanje. Naš Red je na poseban način povezan s Blaženom Djevicom Marijom te njeguje tradiciju moljenja svete krunice koja je u njemu potekla te se raširila po čitavoj Crkvi. Naša provincija na poseban način časti Navještenje Blažene Djevice Marije kojemu je i posvećena.

karizma dominikanskog reda

karizma dominikanskog reda

Euharistijsko klanjanje je također dio dominikanske tradicije, pa je tako velikom dominikanskom svecu Tomi Akvinskom pripala čast da napiše liturgijske molitve za svetkovinu Tijelova. Osim toga on je napisao i prekrasne euharistijske himne: “Divnoj dakle” i “Klanjam ti se smjerno” koji se pjevaju diljem svijeta posebno za vrijeme klanjanja Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Pučke misije važan su dio povijesnog poslanja našega Reda, kao i velik doprinos kulturi i znanosti. U novije vrijeme dominikanci su počeli koristiti i multimedijalne sadržaje u svrhu propovijedanja te su uvijek otvoreni traženjima novih načina propovijedanja.

Jedan od načina pristupanja Dominikanskom redu jest ulazak u sjemenište. Riječ je o pohađanju klasične gimnazije i stanovanju u dominikanskom sjemeništu u splitskom samostanu. Pošto kandidat završi sjemenište, pripušta se u novicijat koji traje godinu dana. Nakon završetka novicijata, tijekom kojega se novaci potpunije upoznaju s dominikanskim redom, duhovnošću i drugim bitnim sastavnicama dominikanskog zvanja, slijedi studij teologije na Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu. Drugi, češći način jest da zainteresirani za Dominikanski red dolaze nakon završene četverogodišnje srednje škole i pristupaju upisu na teološko-filozofski fakultet s čime počinje razdoblje postulature, nakon koje mogu otići na godinu novicijata u naš samostan u Dubrovniku.

 

U današnje vrijeme za Dominikanski red nerijetko se zainteresiraju i oni koji su započeli ili završili studij na nekom drugom fakultetu. Postoji mogućnost slanja pojedine braće, koja pokažu interes i sposobnost, na neka od europskih sveučilišta na višim godinama studija ili na poslijediplomski studij. Studij je vrlo važan u našemu redu. On nam pomaže da još dublje poniremo u Božja otajstva i da budemo još spremniji odgovoriti na izazove vremena u kojemu živimo. Prvi redovnički zavjeti u našem redu se polažu nakon uspješno završene godine novicijata, dok se doživotni zavjeti polažu najčešće 4 godine nakon prvih zavjeta, što najčešće bude za vrijeme 4. ili 5. godine studija teologije.

 

Nakon završenog studija, naši bogoslovi se pripuštaju đakonskom ređenju. Godinu đakonata provode u nekomu od našim samostana koji imaju i župu, kako bi stekli određeno pastoralno iskustvo. Nakon đakonske godine braća se pripuštaju svećeničkom ređenju te se šalju u samostan gdje će biti potrebni pri čemu se uzimaju u obzir njihove posebnosti, afiniteti i sposobnosti za vršenje pojedinih službi.

Kako postati dominikanac – časni brat?

Naš Red je pretežno klerički red što znači da su većina njegovih članova svećenici. Manje brojni ali jednako važni i dragocjeni su časna braća ili braća suradnici koji se tako nazivaju upravo zbog velike pomoći koju pružaju braći svećenicima. Oni su dionici istoga poslanja našega Reda. Također su pozvani propovijedati na razne načine i studirati ako to žele. Punopravni su članovi zajednice.

karizma dominikanskog reda

Na poseban način su dragocjeni jer su braći svećenicima podsjetnik da su oni prije svega redovnici i da smo svi unutar reda među sobom braća. Najpoznatiji dominikanski brat suradnik (zaštitnik Latinske Amerike) je sveti Martin de Porres. Kandidati za braću suradnike imaju zajedničku formaciju sa ostalom braćom koja se pripremaju za sakrament svetoga reda, počevši od postulature pa nadalje. Njihova formacija je nešto duža jer polažu doživotne zavjete nešto kasnije, najčešće pet ili šest godina nakon završetka novicijata, odnosno polaganja prvih zavjeta.

 

Molitva za dominikanska zvanja

Gospodine Isuse Kriste, poučio si nas da molimo Gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju. Videći koliko su nam potrebni apostoli – svećenici, redovnici i redovnice – molimo Te po moćnom zagovoru Tvoje presvete i prečiste Majke i Kraljice svete krunice i svetog oca Dominika, umnoži Red propovjednika. Užeži u srcima mladića i djevojaka oganj ljubavi prema Bogu i prema ljudima. Pripravi one koje si odabrao i potakni ih da za tu milost mole i životom je vrše. Sačuvaj ih od grijeha i mnogobrojnih pogibelji kojima su sada izloženi. Prosvijetli im duh, očisti im srce, učvrsti im volju. Pouči ih i pomozi da svagdano i marljivo njeguju taj dar pohranjen u njihovoj duši. Dovedi ih putem čistoće, rada i težnje za uzvišenim ciljem do potpune spoznaje istine. A Ti im, milosrdna Majko, koja svagdano prikazuješ Isusu svoje sinove i kćeri, kao što si mu prikazala svetog oca Dominika, daj da budu dostojni poslanja koje si im povjerila. Izmoli svome Redu vjernih izvršitelja njegovih redovničkih predaja. Izmoli mnogo apostola, svetih i revnih prema duhu svetog oca Dominika. Daj da budu pravi spasitelji duša. Amen! Sveti oče Dominiče, moli za nas!

Zavirite u samo jedan dio našeg života…