Niz sitnih događaja čine naš život, učinimo sve da budu vrijedni sjećanja!

Hrvatska katolička misija vam donosi predstavuMonodrama „Biti s Bogom, dovoljno je za sreću“ autorski je projekt dominikanke s. Barbare Bagudić u kojem se želi prikazati život blažene Ozane Kotorske dominikanske trećoredice koja je živjela u Kotoru početkom 16. stoljeća. Sestra Barbara ovom monodramom želi prikazati jednostavnost života blažene Ozane, prve blaženice Crkve u Hrvata, ali i prenijeti vlastito iskustvo duhovne radosti i jasnoće u nasljedovanju Krista.

Monodrama se odvija u tri prizora:
Prvi prizor:
Slušamo mladu pastiricu koja se divi prirodi i stječe prva znanja o Stvoritelju svega stvorenog.
Drugi prizor:
Govori o Ozaninom životu u gradu Kotoru gdje je bila kućna pomoćnica u jednoj bogatoj obitelji.
Treći prizor:
Pratimo Ozanin život u maloj sobici u blizini crkve gdje je provela 52. godine u molitvi, samoći, postu i pokori.

***

S. Barbara Bagudić (dominikanka) pripada Kongregaciji svetih Anđela čuvara koja ima kuću maticu u Korčuli. Odrasla je u mjestu Gorjani pored Đakova. Školovala se u Gorjanima, Đakovu i Zagrebu prije nego je susrela živog Krista koji ju je pozvao da mu se posveti u redovničkom životu. Nakon što je diplomirala na Fakultetu prometnih znanosti, smjer zračni promet, ulazi u novicijat sestara dominikanki na Korčuli. Nakon novicijata studirala je u Chicagu i na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu u Splitu gdje je stekla naziv magistra katehetike. Danas živi u Subotici, u Samostanu sv. Dominika i, pored ostalog, predaje vjeronauk u župi sv. Jurja. Voli čitati životopise svetaca, posebno dominikanskih, a jednu dominikansku blaženicu je i uprizorila ovom monodramom. Želja joj je približiti lik bl. Ozane jer joj se čini da je premalo poznata i premalo štovana među vjernicima. Kako je pokrenut postupak za proglašenje bl. Ozane svetom, ova skromna monodrama želi dati svoj doprinos u tom pogledu i potaknuti štovanje bl. Ozane.